Kontaktieren Sie uns

Projekte

null

Naložba v vašo prihodnost..

Naziv projekta: Razvoj nove linije modularnega pohištva iz več-slojnih recikliranih plošč s povečano dimenzijsko stabilnostjo.

Kratek opis operacije

Operacija vsebuje investicijo v najnovejše tehnologije, ki so dostopne na trgu in v stroške dela petih novo zaposlenih oseb, ki bodo aktivno izvajale operacijo.

Namen

Namen operacije je spodbujanje uvajanja nove linije modularnega pohištva iz več-slojnih recikliranih plošč s povečano dimenzijsko stabilnostjo, ustvarjanje novih delovnih mest in rast dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju, kot tudi spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedba ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo prek zmanjšanjih emisij prahu, znižanih emisija hrupa, ponovne uporabe odpadnih surovin, reciklažo odpadnega lesa, zmanjšane poraba energije in zmanjšane porabe materiala (robni trak, lepila, lakov).

Operacija bo podjetju omogočila razvoj nove linije modularnega pohištva iz več-slojnih recikliranih plošč s povečano dimenzijsko stabilnostjo in poglobitev know-how-a, krepitev znanj in razvojnega sodelovanja s podjetji v lesnopredelovalni verigi in tako ustvarila konkurenčno prednost ter s tem hiter dostop do ciljnih trgov.

Finančna podpora

411.591,09 EUR

Cilji 

Cilj 1 = Razvoj nove linije modularnega pohištva iz več-slojnih recikliranih plošč s povečano dimenzijsko stabilnostjo do 30.9.2020;
Cilj 2 = Zaposlovanje petih novih oseb, ki bodo izvajale operacijo do 30.9.2020 ter vzdrževanje takega števila zaposlenih vse do leta 31.12.2022.
Cilj 3 = Za 25% zmanjšana poraba materiala v letu 2022 iz naslova več slojne armirane plošče, ki bodo debeline 15 mm, glede na klasično debelino plošče, ki je 20 mm.
Cilj 4 = Za 66,66% zmanjšana poraba novega lesa v letu 2022 iz naslova uporabe odpadnega lesa, namesto uporabe novega lesa.
Cilj 5 = Za 10% zmanjšana količina odpadnega lesa (lesni odpadek) do leta 2022.
Cilj 6 = Za 10% zmanjšana količina robnega traku do leta 2022.
Cilj 7 = Za 20% zmanjšana poraba energije do leta 2022 iz naslova tehnologije, ki je predmet operacije.
Cilj 8 = 100% uporaba lesnih ostankov do leta 2022.
Cilj 9 = Rezultat operacije je izključna posledica 100% reciklaže oziroma uporabe odpadnih surovin (reciklaža lesa) do leta 2022.

Rezultati 

Rezultat 1: Uspešno zaključen projekt do 30.9.2010 in vstop proizvoda na tržišče oktobra 2020.

Rezultat 2: Zaposlovanje petih novih oseb, ki bodo izvajale operacijo do 30.9.2020 ter vzdrževanje takega števila zaposlenih vse do leta 31.12.2022.

Rezultat 3: Za 25% zmanjšana poraba materiala v letu 2022 iz naslova več slojne armirane plošče, ki bodo debeline 15 mm, glede na klasično debelino plošče, ki je 20 mm.

Rezultat 4: Za 66,66% zmanjšana poraba novega lesa v letu 2022 iz naslova uporabe odpadnega lesa, namesto uporabe novega lesa.

Rezultat 5: Za 10% zmanjšana količina odpadnega lesa (lesni odpadek) do leta 2022.

Rezultat 6: Za 10% zmanjšana količina robnega traku do leta 2022.

Rezultat 7: Za 20% zmanjšana poraba energije do leta 2022 iz naslova tehnologije, ki je predmet operacije.

Rezultat 8: 100% uporaba lesnih ostankov do leta 2022.

Rezultat 9: Rezultat operacije izključna posledica 100% reciklaže oziroma uporabe odpadnih surovin (reciklaža lesa) do leta 2022.

 

Več informacij www.eu-skladi.si