Kontaktirajte nas

Financirani projekti EU

Naložba v vašo prihodnost.

Razvoj nove linije modularnega pohištva iz več-slojnih recikliranih plošč s povečano dimenzijsko stabilnostjo.

Kratek opis operacije

Operacija vsebuje investicijo v najnovejše tehnologije, ki so dostopne na trgu in v stroške dela petih novo zaposlenih oseb, ki bodo aktivno izvajale operacijo.

Namen 

Namen operacije je spodbujanje uvajanja nove linije modularnega pohištva iz več-slojnih recikliranih plošč s povečano dimenzijsko stabilnostjo, ustvarjanje novih delovnih mest in rast dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju, kot tudi spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedba ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo prek zmanjšanjih emisij prahu, znižanih emisija hrupa, ponovne uporabe odpadnih surovin, reciklažo odpadnega lesa, zmanjšane poraba energije in zmanjšane porabe materiala (robni trak, lepila, lakov).

Operacija bo podjetju omogočila razvoj nove linije modularnega pohištva iz več-slojnih recikliranih plošč s povečano dimenzijsko stabilnostjo in poglobitev know-how-a, krepitev znanj in razvojnega sodelovanja s podjetji v lesnopredelovalni verigi in tako ustvarila konkurenčno prednost ter s tem hiter dostop do ciljnih trgov. 


Finančna podpora

411.591,09 EUR


Cilji 

Cilj 1 = Razvoj nove linije modularnega pohištva iz več-slojnih recikliranih plošč s povečano dimenzijsko stabilnostjo do 30.9.2020; 
Cilj 2 = Zaposlovanje petih novih oseb, ki bodo izvajale operacijo do 30.9.2020 ter vzdrževanje takega števila zaposlenih vse do leta 31.12.2022. 
Cilj 3 = Za 25% zmanjšana poraba materiala v letu 2022 iz naslova več slojne armirane plošče, ki bodo debeline 15 mm, glede na klasično debelino plošče, ki je 20 mm.
Cilj 4 = Za 66,66% zmanjšana poraba novega lesa v letu 2022 iz naslova uporabe odpadnega lesa, namesto uporabe novega lesa.
Cilj 5 = Za 10% zmanjšana količina odpadnega lesa (lesni odpadek) do leta 2022.
Cilj 6 = Za 10% zmanjšana količina robnega traku do leta 2022.
Cilj 7 = Za 20% zmanjšana poraba energije do leta 2022 iz naslova tehnologije, ki je predmet operacije.
Cilj 8 = 100% uporaba lesnih ostankov do leta 2022.
Cilj 9 = Rezultat operacije je izključna posledica 100% reciklaže oziroma uporabe odpadnih surovin (reciklaža lesa) do leta 2022.


Rezultati 

Rezultat 1: Uspešno zaključen projekt do 30.9.2010 in vstop proizvoda na tržišče oktobra 2020.

Rezultat 2: Zaposlovanje petih novih oseb, ki bodo izvajale operacijo do 30.9.2020 ter vzdrževanje takega števila zaposlenih vse do leta 31.12.2022.

Rezultat 3: Za 25% zmanjšana poraba materiala v letu 2022 iz naslova več slojne armirane plošče, ki bodo debeline 15 mm, glede na klasično debelino plošče, ki je 20 mm.

Rezultat 4: Za 66,66% zmanjšana poraba novega lesa v letu 2022 iz naslova uporabe odpadnega lesa, namesto uporabe novega lesa.

Rezultat 5: Za 10% zmanjšana količina odpadnega lesa (lesni odpadek) do leta 2022.

Rezultat 6: Za 10% zmanjšana količina robnega traku do leta 2022.

Rezultat 7: Za 20% zmanjšana poraba energije do leta 2022 iz naslova tehnologije, ki je predmet operacije.

Rezultat 8: 100% uporaba lesnih ostankov do leta 2022.

Rezultat 9: Rezultat operacije izključna posledica 100% reciklaže oziroma uporabe odpadnih surovin (reciklaža lesa) do leta 2022.

 

Več informacij www.eu-skladi.si

 

 

null
null

Sistemska rešitev prilagodljivih sklopov kuhinj v obliki parametričnega modela

Predmet projekta

Predmet inovativnega projekta je razvoj »Sistemska rešitev prilagodljivih sklopov kuhinj v obliki parametričnega modela« prek sodelovanja z zunanjim izvajalcem (podjetje Gigodesign 3 d.o.o.) iz kulturno kreativnega sektorja z namenom večje integracije designa na strateškem nivoju prijavitelja. Projekt deluje na presečišču gospodarstva in umetnosti ter združuje elemente razvoja, proizvodnje in oblikovanja.

 

Rezultati projekta so realno uresničljivi, prijavitelju povečujejo dodano vrednost na trgu in ga pozicionirajo med ''trend setter-ja'' unikatnih ponudnikov kuhinj, saj le-ti rešujejo zelo specifične probleme uporabnikov ter posledično doprinašajo k gospodarskem napredku.

 

 

Namen projekta

Namen projekta je sistematično vključevanje designa v razvoj sistemske rešitve (»meta-projekt« ) prilagodljivih sklopov pohištva v obliki parametričnega modela, ki bo omogočal enostavno prilagajanje vnaprej začrtanih smernic, na potrebe posameznega uporabnika.

 

 

Cilj projekta

Splošni cilji projekta so:

•              spodbuditi strateško sodelovanje Pohištva Potočnik in podjetja iz KKS sektorja (Gigodesign 3) še posebej z vključevanjem višjega vodstvenega kadra v aktivnosti KKS,  z namenom globalne rasti in spodbujanja inovacijskega potenciala podjetja prek inovativnih inputov, prestrukturiranja procesov, izdelkov in storitev za širjenje trgov doma in v tujini;

•              dvig kakovosti izdelkov in procesov Pohištva Potočnik (percepcije uporabnikov in kupcev);

•              razvoj novih proizvodov z visoko inovativnostjo, tržnim in družbenim potencialom;

•              povečanje kakovosti življenja (humanizacija interjerja, osredotočenost na človeka); 

•              uvajanje design managementa (DM) v poslovanje podjetja na strateškem nivoju;

 

Specifični cilji projekta:

•              razvoj sistemske rešitve (»meta-projekt«) prilagodljivih sklopov pohištva v obliki parametričnega modela

•              odkriti neodkrite inovacijske priložnosti (design research)

•              ugotoviti relevantne pred nastavljene tlorisne površine

•              ugotoviti stile za personalizacijo kuhinje »mood boardi«

•              razviti nabor elementov in možnosti popolne personalizacije (dimenzije, materiali, barve in drugih elementov)

•              vstopiti na nove trge (radij 500km)

 

 

Naložbo sofinancirate Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 30.000,00 EUR.

 

Več informacij www.eu-skladi.si

null
null
null

Digitalna transformacija poslovnega sistema ter razvoj spletnega prodajnega portala za načrtovanje in naročanje pohištva po meri za končne kupce (B2C)

Namen projekta je zagotavljati boljše, hitrejše in učinkoviteje delovanje trenutnih procesov. S posodobitvijo sistema in popolno uvedbo integralnega informacijskega poslovnega sistema Enterprse Resource Plannning (ERP), pa podjetje postaja bolj agilno in bolj konkurenčno na domačem in tujem trgu, saj mu le-to predstavlja osnovo za implementacijo spletnega prodajnega portala za načrtovanje in  naročanje pohištva po meri za končne kupce (B2C).

 

Poslovna priložnost spletnega prodajnega portala za načrtovanje in naročanje pohištva po meri za končne kupce (B2C) je del širšega poslovnega modela Pohištva Potočnik, ki temelji na 3 stebrih, in sicer:

(1) design raziskava (design research);

(2) sistemska rešitev prilagodljivih sklopov pohištva v obliki parametričnega modela;

(3) spletne platforme za izris in načrtovanje omenjenega pohištva, ki je predmet sofinanciranja vloge za javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19).

 

Cilji projekta

C1: Razvoj spletnega prodajnega portala za načrtovanje in naročanje pohištva po meri za končne kupce (B2C).

C2: Implementacija novega poslovnega sistema ERP (xPress, XWork, XCam).

C3: Uvajanje brezpapirnega poslovanja.

C4: Povezava obstoječe tehnologije v informacijski proizvodni sistema MES in ERP za snovno učinkovitejše poslovne (ponovna uporaba odpadnih surovin, manjše porabe lesa in manjšega števila poškodb) ter energetsko učinkovitejše poslovne procese

C5: Uvedba IKT rešitev, ki omogočajo podjetju nadaljevanje dela zaradi omejevalnih ukrepov.

C6: Uvedba novega 3-stopenjskega razvojnega poslovnega modela.

C7: Krepitev človeškega kapitala: Usposabljanje iz programa Xpress, Xcam in Xwork.

C8: Poviševanje kibernetske varnosti.

C9: Investiranje v avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje (manipulatorja s portalno izvedbo za avtomatsko prekladanje kosov).

C10: Vzpostavitev sistema zbiranja podatkov večjega obsega ter vzpostavitve baz za odločanje na osnovi podatkovne analitike.

 

Naložbo sofinancirate Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 90.841,00 EUR.

 

Več informacij www.eu-skladi.si

null
null
null