Mesojedec in Partnerji d.o.o. - Arhitekti

Vodovodna c. 92.a, 1000 LJUBLJANA

Kontaktna oseba: Natalija MESOJEDEC u.d.i.a., Ana Filliu.d.i.a.

Telefon in faxs: 01 566 24 35

Mobitel: 041 757 669 ,041 652 524

Mail: natalija.mesojedec@t-2.net

Projektivni biro MESOJEDEC in partnerji d.o.o., se ukvarja s celostnim pristopom k arhitekturnim rešitvam zunanjega in notranjega prostora. Investitorju nudijo »suport« pri nakupu parcele, umestitvi objektov v prostor in pridobivanju potrebnih dovoljenj. Ker je želja vsakega projektanta, da se osnovna zaćetna ideja spelje do konca, v biroju Mesojedec in partnerji d.o.o., nudijo tudi opremo interierja, pri katerem uspešno sodeluje z MIZARSTVOM POTOČNIK .

Za uspešnost projekta je zelo pomembna vez med investitorjem, projektantom-arhitektom in izvajalci. Arhitekt mora izluščiti želje investitorja in jih pri projektu upoštevati. Prostor, ki se ustvarja je potrebno čutiti. Oprema in barvna usklajenost notranjega prostora, sta elementa, ki ga uporabnik na koncu najbolj zazna.

Pri opremi prostora iščemo inovativnejše, nekonvencionalne rešitve za katere nam MIZARSTVO POTOČNIK nudi podporo pri izvedbi z uporabnimi napotki pri posameznih detajlih.                    

Natalija MESOJEDEC u.d.i.a.